Přednášky
 

 

znak

hravý řád Reguly Pragensis

 

Společenství Regula Pragensis pořádá s pravidelností týdnů společenská setkání, čajové školy a zvláštní čajové školy.
Zpravidla jednou za dvě léta organizuje pouť konzervativního zadání a jednu nebo více slavností, případně sněm společenství.

Poskytuje mimopražské pobyty tvůrčí a meditační.
Vážným zájemcům jsou určeny hry. Jedná se převážně o hry situační a napodobitelské, provozované v každodennosti.

Předmětem zájmu jsou zejména pozornosti hravé a neúčelné a jejich zábavné interpretace. Nedokončenost, nedokonalost, směšnost, nevážnost a praktické cvičení v těchto věcech. Vše je provázeno programem pijáckým, kuřáckým a labužnickým.

Časopis Lázeňský host přináší zpravidla dvakrát do roka zprávy o průběhu uvedených činností.
Vyhledává a zveřejňuje hravé návody a informace o méně známých či zapomenutých hračkách.
Preferuje příspěvky z historie nevážnosti a mystifikace.
Zveřejňuje zprávy o důmyslných činech a názorech nesoudných osob.
Mimořádné skutky toho druhu jsou podporovány z dobrovolné sbírky, kterou spravuje redakce časopisu.
Zvláštní pozornost věnuje informacích o pražském vrchu Petřín.

 

Zadání časopisu bylo vždy neliterární. Tradiční je forma deníkových záznamů a pravidelnost opakování daných témat.
Lázeňský host je jedním z nejstarších samizdatů (patrně jediný dosud vycházející). Založen byl v sedmdesátých letech osobami vyhledávajícími zaměstnání přinášející samotu.

Odborná knihovna Regula Pragensis je přístupná veřejnosti. Vede zásilkovou službu české literatury do zahraničí. Knihovna, redakční a klubový prostor (Kabinet hrůz) slouží uvedené činnosti kulturní a vzdělávací.
Regula Pragensis provozuje kavárnu, jejíž prostory nabízí též k účelům nekomerčním (výstavy a jiné společenské akce).

Ve spolupráci s chráněnými dílnami vyrábí hračky a předměty hravé povahy. Udržuje odpovídající vývojovou dílnu.

Vesnické sídlo je určeno pro tvůrčí pobyty a slavnosti, perspektivně též jako zimoviště tradičních pouťových atrakcí.

Potřebám meditačním slouží dvě maringotky, které jsou čas od času stěhovány do odlehlých míst krajiny.
Ve zmíněných zařízeních lze používat vlastní platidlo společenství.

 

Hospodářské subjekty Regule Pragensis a Lázeňského hosta jsou neziskové, slouží k podpoře zmíněných činností. Jsou zadány a vedeny v rámci hravosti a jsou trvalým zdrojem materiální nejistoty a předmětem fantastických ekonomických rozvah.
Regula očekává dary.

Civilní řád Reguly Pragensis - Hloupější bratři - je řád mužský, necírkevní, neateistický. Statuta určující uspořádání řádu jsou inspirována historickými církevními řády.
Řeholník se zavazuje slavnými sliby k hravosti, pozornosti a dvojímu životu (řehole za občanského života). Klausura je nahrazena povinností pravidelně svědčit o svých činech.
Složení slibů předchází nestejně dlouhá doba noviciátu. Řád uctívá své patrony a otce.
Řeholník může být exkomunikován za duchovní nízkost.

Štítové heslo řádu:

"Dimidium spatium"

(V půli cesty)

Přijetí nového člena stvrzuje komtur zlomením hole o jeho hlavu.
Počet členů komendy nepřevyšuje počet drápů jediného kocoura.

 


 

  Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2011
  Své připomínky a nápady můžete poslat na adresu:
  Regula Pragensis
  Box 215, V Podbabě 2515/4, 160 00, Praha 6

  Tel.: 220 514 185

  Mobil: 732 232 097

  info@regulapragensis.org